Mobile
02433 602 800
Bookmark and Share

 

- Liền kề Kiến Hưng được bố trí rải đều trong khu B và khu C của Dự án KĐTM Kiến Hưng với số lượng cụ thể như sau:

- Shophouse Liền kề Dự án Kiến Hưng khu B có từ:

B-TT1, B-TT2, B-TT3, B-TT4, B-TT5, B-TT6, B-TT7, B-TT8, B-TT9, B-TT10, B-TT11, B-TT12, B-TT13, B-TT14, B-TT15, B-TT16, B-TT17, B-TT18, B-TT19, B-TT20, B-TT21, B-TT22, B-TT23, B-TT24, B-TT25, B-TT26, B-TT27, B-TT28, B-TT29, B-TT30, B-TT31, B-TT32, B-TT33, B-TT34, B-TT35, B-TT36, B-TT37.

- Đất liền kề Kiến Hưng khu C có từ C-TT1, C-TT2, C-TT3, C-TT4, C-TT5, C-TT6.

- Diện tích liền kề Kiến Hưng có nhiều loại từ 60 đến 90 m2