Mobile
02433 602 800
Bookmark and Share

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Kiến Hưng: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Kiến Hưng đại diện cho liên doanh các công ty HUD3 - Sơn Hà - Hợp Phú - Tín Phú.