Mobile
02433 602 800
Bookmark and Share

 

Ngoài Quyết định số 4751/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500, dự án Kiến Hưng có đầy đủ các hệ thống hồ sơ pháp lý cần thiết.

Ngoài các căn cứ để lập quy hoạch dự án của Nhà nước, hồ sơ pháp lý của Dự án còn bao gồm:

- Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500.
- Công văn số 3768/QHKT-P4 ngày 11/11/2013 của sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn tổ chức nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500.
- Công văn số 1915/UBND-QLĐT ngày 5/11/2013 của UBND quận Hà Đông về việc góp ý đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
- Biên bản họp ngày 12/10/2013 về việc xin ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư và các tổ chức, cơ quan về điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500 (có xác nhận của Đảng ủy-MTTQ-UBND phường Kiến Hưng, các hợp tác xã Đa Sỹ, Mậu Lương, công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Kiến Hưng và công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Newline).
- Công văn số 173/TC-QC ngày 01/11/2013 của Cục tác chiến - Bộ tổng tham mưu về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình.
- Công văn số 73/CCMT-TĐ ngày 24/01/2014 của Chi cục bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá môi trường chiến lược của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Kiến Hưng, tỷ lệ 1/500.
- Thông báo số 1428/TB-HĐTĐ ngày 22/4/2014 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.
- Thông báo số 618/TB-UBND ngày 21/10/2010 của UBND quận Hà Đông về việc thu hồi 471.815,2m2 đất thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, Phú Lương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Kiến Hưng, quận Hà Đông.
- Biên bản bàn giao mốc giới (phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Kiến Hưng của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 22/6/2010 (có xác nhận của sở TNMT, UBND quận Hà Đông, UBND phường Kiến Hưng, UBND phường Phú Lương, công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng).