Mobile
02433 602 800
Bookmark and Share

Biệt thự dự án Kiến Hưng tập chung tại Khu B với 2 loại biệt thự là

+ Biệt thự song lập Dự án Kiến Hưng: Được chia thành 7 khu với số thứ tự là B-SL1, B-SL2, B-SL3, B-SL4, B-SL5, B-SL6 và B-SL7 với tổng diện tích trên 2.8ha tổng cộng có 104 căn hộ biệt thự song lập được thiết kế với chiều cao mỗi căn hộ là 3 tầng (2 tầng rưỡi hoặc 2 tầng 1 tum).

+ Biệt thự đơn lập Dự án Kiến Hưng: Được phân thành 04 khu là B-BT1, B-BT2, B-BT3 và B-BT4 có tổng diện tích gần 1ha với tổng số 32 căn hộ với chiều cao mỗi căn hộ là 3 tầng (2 tầng rưỡi hoặc 2 tầng 1 tum).